CANAL PERMANENT DE RECOLLIDA D’ÍTEMS INFORMÀTICS

Què fem?

Amb l’objectiu de donar una nova vida als ordinadors i portàtils d’empreses, recollim els ítems informàtics que tinguin unes mínimes especificacions, per preparar-los per a la reutilització a ONG de Catalunya. El Cercle Tecnològic de Catalunya es  suma així a l’economia circular, un nou paradigma de consum on tot residu esdevé recurs a través de la generació de llocs de feina.

En col·laboració amb el portal d’intercanvi d’excedents, www.donalo.org, projecte desenvolupat pel nostre partner Fundació real dreams, ens sumem a la iniciativa eReuse.org, una comunitat diversa que té la missió d’evitar el reciclatge prematur de dispositius digitals a través de la seva recollida, reparació, preparació i canalització a entitats sense ànim de lucre.

Les entitats que participen a eReuse cooperen per desenvolupar, mantenir i compartir un conjunt d’eines tecnològiques, mètodes i dades organitzades com un procomú. Aquests recursos permeten crear circuits per captar dispositius de donants i assegurar-ne la cadena de custòdia fins al reciclatge, així com comunicar l’impacte social, econòmic i ambiental que genera la reutilització.

La idea de crear un canal permanent al CTecno de recollida d’ítems informàtics surt de l’èxit que va tenir la campanya de recollida d’ordinadors a 20 empreses de Catalunya que es va fer al novembre del 2017 i que ha estat nominada com a finalista al Premi Europeu de Prevenció de Residus.

Per què ho fem?

Segons l’informe Global e-waste monitor 2017 del programa Ciclos Sostenibles de la Universitat de les Nacions Unides (UNU), l’anomenada e-waste va ser el 2016 de 44,7 milions de tones al 2016, un 8% superior al 2014, i una quantitat equivalent a 4 mil 500 torres Eiffel. Aquest creixement exponencial de la xatarra electrònica prové, en molt casos, de productes manufacturats en base a la explotació de recursos no renovables, de l’assemblatge a països en condicions no dignes i d’un sobreconsum que ens porta a seguir el sistema lineal de “comprar, utilitzar i llançar”.

Des del CTecno apostem per aplicar bé la regla de les 3R i per a la reutilització, ja que el reciclatge sense reutilització, segons estudis recents, només reduiria la nostra petjada de carboni un 1,6%. Per tant, considerem que el reciclatge segueix sent part d’un sistema lineal de consum que no dona resposta als problemes ambientals i socials que tenim.

Com ho fem?

Si comptes amb dispositius electrònics (torres, portàtils, pantalles, teclats o ratolins) pots posar-te en contacte amb nosaltres si omples aquest formulari:

 

Vull donar ítems informàtics

 

Nota: característiques mínimes que han de tenir els PC:

 • Edat màxima: 6 anys
 • Microprocessador: CoreDuo o Intel3 com a mínim
 • Memòria RAM: 2 o 4 GB
 • Senyalar si hi ha targeta de xarxa, targeta gràfica i fonts d’alimentació.

Informació al formulari:

 • Nom de l’empresa
 • Telèfon de contacte
 • Ubicació dels dispositius
 • Descripció dels ítems a donar (quantitat, marca i model)

*Si la teva empresa encara no ha amortitzat els ordinadors, podem fer-te una desgravació fiscal.

Una vegada rebem les vostres dades, el nostre partner donalo.org valorarà les possibilitats de reutilització i, en cas positiu, us vindrà a cercar els dispositius. Per formalitzar la donació, es firma un conveni amb el donant en el qual queden estipulades totes les nostres obligacions: transparència sobre les ONG receptores, preus que han abonat (en tot cas, preus orientats a costos i extrets de l’algoritme desenvolupat) i dades referents al reparador, ubicacions dels ítems i certificat de reciclatge final.

Què aconseguim?

Un dispositiu digital que es repara, millora en prestacions o es canalitza a d’altres usuaris amb traçabilitat fins al seu reciclatge aporta tot un seguit de beneficis:

 • Prevenció de residus
 • Menys pressió sobre els recursos naturals
 • Creació d’economia local: 40 ordinadors restaurats i distribuïts al mes ens permeten crear un lloc de feina
 • Foment de la inclusió digital, ja que els dispositius es distribueixen a les ONG a un preu protegit que, en tot cas, respon als costos de circularitat.
Llegeix aquest article per saber més sobre la importància de reciclar ítems 
electrònics.