Jornada d'Innovació Tecnològica sobre la Gestió de l'Energia

2 i 8 de juliol a les 10 h