Patronat

Entitats que participen en el Patronat del CTecno:

 

Amics del pais              CoeticPNG                   COEICPNG        InformaticsPNG                               graustic

 

 

tsystems_nou                        CISCO