Objectius estratègics

 • Ser referent, dinamitzador i punt de trobada del sector de les TIC.
  • Espai de referència de l’ecosistema tecnològic català a través de l’organització d’actes i trobades on es reuneixin els professionals i empreses TIC.
 • Ser un actor decissiu i influent sobre l’agenda dels actors clau (públics i privats) del sector TIC i la digitalització.
  • Marcar l’agenda dels actors clau del sector TIC, promoure estats d’opinió pública favorables, i facilitar les oportunitats de negoci de les empreses i professionals del sector de les TIC.
 • Generar debat, anàlisi i difusió de l’estat actual i reptes de futur de la societat digital.
  • Ser un instrument de recerca, anàlisi i difusió dels principals indicadors de la implantació i evolució de la Societat Digital, identificant-ne les oportunitats i debilitats per poder així impulsar iniciatives i projectes que facilitin el progrés econòmic i social.
 • Incentivar i desenvolupar talent digital.
  • Fomentar els estudis de tecnologia entre els joves, la diversitat de gènere en el sector, la reconversió de perfils i el seu desenvolupament amb l’objectiu d’augmentar el nombre i la qualitat de professionals TIC, alineant l’oferta i la demanda laboral, afavorint així la creació de llocs de treball i la competitivitat de les empreses tecnològiques establertes a Catalunya.
 • Apropar la tecnologia al tercer sector.
  • Millorar l’accés i la capacitació en TIC per les ONG de l’àmbit català a través de l’expertesa i el voluntariat dels professionals i empreses adherides al CTecno.