El programa esTICenllaçatimpulsat pel CTecno en col·laboració amb la Fundació real dreams, fa de pont tecnològic entre empreses TIC i entitats de l’Economia Social i Solidària (ESS) de Catalunya. La iniciativa té dos vessants. Per una banda, la branca social té com a objectiu principal millorar l’accés i la capacitació en TIC de les ESS a través de la expertise i el voluntariat corporatiu d’empreses. Per altra banda, la part ambiental promou la recollida de dispositius electrònics de companyies per restaurar-los i recircular-los entre les ESS.

Edició 2016/2017

En la seva primera edició (2016-2017) el programa va aconseguir implementar: 
projectes, gràcies a la tasca de 37 voluntaris
Van ser 5.269 hores de consultoria gràcies a les quals es van poder transformar 21 entorns i impactar sobre 127 treballadors d’ONG
Si es monetitza tot això, el cost del programa va ser superior als 95.000 euros

Edició 2017/2018

En la seva segona edició esTICenllaçat va fer un pas molt important: signar un conveni de col·laboració amb la Fundació puntCAT amb l’objectiu de generar impacte social, contribuir a reduir l’escletxa digital i millorar l’accessibilitat de les noves tecnologies de manera transversal. L’acord de col·laboració preveu crear fins a 40 pàgines web que respondran a les necessitats bàsiques de les entitats socials sol·licitants.

En aquesta segona edició el programa va impactar sobre 20 entitats, amb la tasca d’un total de 21 voluntaris que van cedir 2.444 hores de consultoria valorades en 59.497 euros. Aquestes hores han contribuït a augmentar la capacitat tecnològica del tercer sector, a millorar la percepció que tenen els treballadors de les seves empreses i a incrementar les habilitats de 21 treballadors.

Pel que fa a la vessant ambiental, durant la primera campanya de recollida de material informàtic 20 entitats i empreses van donar un total de 2.339,52 quilograms de dispositius digitals que van evitar la generació de 35.943,73 quilograms d’emissió de CO2 a l’atmosfera. Després d’un procés de restauració, el material informàtic està sent reutilitzat per 13 entitats beneficiàries.

Vols conèixer més el projecte social #esTICenllaçat?

Vols conèixer més el projecte ambiental d’esTICenllaçat?