Avís Legal

1. Lloc web i continguts

El Cercle Tecnològic de Catalunya té la seva seu en el núm. 179 del carrer Pallars, 08005 de Barcelona, Espanya, CIF G 64928245.

La web www.ctecno.net és la única web oficial del Cercle Tecnològic de Catalunya i consta de continguts informatius i de programaris d’ajuda o formularis electrònics que es poden descarregar pels usuaris per tal de tramitar les reserves a activitats o conferències i per tramitar la sol·licitud d’alta de soci o adhesió al Cercle, o qualsevol altre gestió vinculada al Cercle Tecnològic de Catalunya, per via telemàtica. En aquest lloc web i a fi de garantir la seguretat en les comunicacions, s’utilitza el protocol de comunicació https (SSL).

En aquest lloc web el Cercle Tecnològic de Catalunya pretén fomentar l’accés del públic a la informació relativa a la seva missió i visió, així com als seus objectius, que és a la seva disposició. L’objectiu consisteix a vetllar per l’actualitat i exactitud d’aquesta informació i per tant, el Cercle es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. La informació continguda en aquest lloc web té caràcter general i no es refereix a circumstàncies específiques relatives a persones o organismes concrets, a no ser que s’indiqui el contrari de manera expresa.

El Cercle Tecnològic de Catalunya no ofereix assessorament professional o jurídic; si desitja efectuar una consulta d’aquest tipus, ha d’adreçar-se a un professional degudament qualificat.

1.1. Exempció de responsabilitat per continguts

El Cercle Tecnològic de Catalunya no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés a la web, en els seus continguts ni en que aquests es trobin totalment actualitzats, tot i que inverteix els esforços necessaris per a evitar-los i esmenar-los o corregir-los amb la màxima celeritat i sempre que se li assenyalin.

El Cercle Tecnològic de Catalunya no es fa responsable en cap cas dels continguts, informacions o imatges que no depenguin de la pàgina web, ni estiguin gestionats pel Cercle, ni dels danys i perjudicis que poguessin derivar del coneixement per part de tercers no autoritzats de les dades dels usuaris i de l’ús que en facin del lloc web a través d’aquestes dades, sens perjudici del que disposi la normativa vigent.

Així mateix, el Cercle no garanteix que un document disponible en línia reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o a altres diaris o butlletins oficials que corresponguin, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

El Cercle no es fa responsable de les informacions, opinions i conceptes que siguin emesos, publicats o distribuïts a través del lloc web, qualsevol altre lloc web interconnectat al qual s’accedeixi a través dels lloc web del Cercle per mitjà d’enllaços (links) o qualsevol dels serveis que es vinculin o relacionin en aquesta pàgina web interconnectada.

2. Condicions d’ús i funcionament del lloc web

L’ús d’aquesta pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (en endavant l’Usuari) i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada pel Cercle Tecnològic de Catalunya, en el mateix moment en què l’Usuari accedeix a la seva pàgina web.

La pàgina web del Cercle Tecnològic de Catalunya pot ser visitada lliurament pels usuaris, excepte aquelles àrees reservades als membres del Cercle.

L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats per al coneixement de l’Usuari. A aquest efecte, l’Usuari ha d’abstenir-se d’utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

2.1. Exempció de responsabilitat per l’ús o funcionament del lloc web

La responsabilitat de l’ús de la informació continguda en la pàgina web és de l’Usuari. El Cercle Tecnològic de Catalunya queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar-se de l’accés, la captació i l‘ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix.

L’Usuari és l’únic i exclusiu responsable de les seves claus d’identificació i accés als serveis i continguts d’aquest lloc web consistents en el codi secret o clau i nom de l’Usuari. El Cercle Tecnològic de Catalunya no es fa responsable de l’ús indegut de les claus d’identificació i accés dels usuaris ni de les conseqüències de qualsevol naturalesa derivades del mal ús per part dels Usuaris, la pèrdua o l’oblit dels mateixos, ni del seu ús indegut per tercers no autoritzats.

El Cercle presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics al seu abast per portar a terme aquesta prestació de forma satisfactòria. El Cercle no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. En tot cas, el Cercle durà a terme totes les actuacions precises per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

3. Drets de propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.ctecno.net difosos a través d’aquesta són de titularitat exclusiva del Cercle Tecnològic de Catalunya i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, essent igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

No obstant això, s’autoritza la reproducció dels continguts del lloc web del Cercle sempre que s’esmenti la font, llevat que s’indiqui el contrari. En aquells casos en què sigui necessària una autorització prèvia per a la reproducció o l’ús de dades textuals o multimèdia (sons, imatges, programes, etc.), aquesta autorització deixarà sense efecte l’autorització general abans esmentada i s’indicarà clarament les possibles restriccions d’ús.

No s’autoritza en cap cas:

La presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany al Cercle per mitjà de “framing”.

La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és del Cercle mitjançant “in line linking”.

L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici al Cercle conforme les disposicions vigents.

Les marques o signes distintius, logotips i en generals símbols distintius de qualsevol naturalesa que apareguin en el lloc web del Cercle són propietat d’aquesta i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

4. Protecció de dades personals

Aquesta informació es basa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril de 2016 (“RGPD”).

  • El Responsable del Tractament de les teves dades personals és la fundació Cercle Tecnològic de Catalunya.
  • El Cercle Tecnològic de Catalunya té el control sobre les teves dades i està a la teva disposició per actualitzar-les o modificar-les de forma fàcil.
  • La finalitat del tractament de les dades personals és la de gestionar la teva vinculació amb el Cercle Tecnològic de Catalunya.
  • Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i d’altres drets, escrivint al correu ctecno@ctecno.net.

4.1 Dades de navegació

El sistema de navegació i el software necessaris pel funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal per al seu exercici, algunes dades personals la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet.

Es tracta d’informació que no és obtinguda per a ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació.

En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per l’Usuari per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la dimensió de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor (resultat exitós o fallit, etc) i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l’Usuari.

Aquestes dades s’utilitzen amb la exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web o per controlar-ne el concret funcionament tècnic i es cancel·len immediatament desprès de la seva elaboració, sens perjudici de les obligacions del servidor de conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

4.2 Dades subministrades voluntàriament per l’Usuari

Les dades personals que són sol·licitades als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessàries per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s’utilitzarà exclusivament per donar l’efectiva resposta o prestació del servei a l’Usuari i no per cap altra finalitat.

Aquestes dades seran objecte de tractament incorporades als corresponents fitxers del Cercle Tecnològic de Catalunya que proporcionarà als usuaris els recursos tècnics adequats perquè, amb caràcter previ al subministrament de les dades personals, puguin accedir al present Avís Legal o a qualsevol altra informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment amb la finalitat que el Cercle procedeixi al tractament de les dades personals dels usuaris, quan correspongui.

4.3 Drets dels interessats

Les persones tenen dret en qualsevol moment d’obtenir la confirmació de l’existència de tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l’origen, verificació del seu estat, així com l’exercici de qualsevol dels drets reconeguts en els articles de 14 a 17 LOPD. Aquests drets es poden exercir davant el Cercle Tecnològic de Catalunya, a la seva seu al carrer Pallars 179, 1a planta, 08005 Barcelona, o a l’Agència Catalana de Protecció de Dades (art. 7 Llei 5/2002), a la seva seu al carrer Llacuna 166, 7a planta de Barcelona.

4.4 Política de Cookies

En cap cas s’utilitzen cookies per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’Usuari. L’ús de cookies es reserva exclusivament per a facilitar a l’Usuari l’accessibilitat del lloc web (mida de la lletra i altres facilitats seleccionades per l’Usuari).

L’ús de cookies de sessió (que no són memoritzades de forma persistent a l’ordinador de l’Usuari i desapareixen amb el tancament del navegador), en cas de ser utilitzades, únicament es limitaran a recollir informació tècnica per a identificar la sessió amb l’objecte de facilitar l’exploració segura i eficient del lloc web.