Catalunya, Innovació, 2020

Blog

per Comunicació CTECNO / 23 abril, 2014 / Sense comentaris

Fa pocs dies el Patronat del Cercle Tecnològic de Catalunya va aprovar el seu full de ruta i objectius estratègics amb la mirada posada al 2020. I no es va marcar aquesta data com a horitzó arbitràriament: Aquesta nova etapa té com a marc el repte que la Comissió Europea ha llençat als seus estats membres i regions per bastir un nou model de creixament, l’Estratègia d’especialització intel·ligent en Recerca i Innovació, l’anomenada RIS3, que vol detectar les especialitzacions de coneixement que millor encaixin amb el potencial d’innovació de cada territori, d’acord amb els seus recursos i capacitats i en un termini 2020.

Foto Jordi William Carnes

Jordi William Carnes

Per Barcelona i per Catalunya la proposta europea és una clara oportunitat per fer el canvi de model productiu que necessitem, tendint cap a una nova estructura de creixement basada en la investigació, la innovació i el coneixement desde sectors productius. Si abans els Fons estructurals europeus – els FEDER i altres – tenien criteris d’atorgació més directes, ara Europa ha determinat que l’estratègia RIS3 sigui una condició prèvia per a la financiació dels fons. Per tant, els estats i les regions han de definir aquestes estratègies d’especialització abans que s’aprovin els programes operatius que recolzen les inversions europees. Tot un repte, que no podem desaprofitar ni com a ciutat, ni com a país.

El CTecno vol contribuir en l’estratègia RIS3 de Catalunya en l’àmbit de les TIC i de les tecnologies, globalment. Vol fer una aportació concreta i positiva en la construcció del nou model productiu que ha de permetre el rellançament econòmic de Barcelona, Catalunya i Europa. I un dels instruments d’aquesta estratègia és el Cicle de la Innovació Tecnològica Catalunya 2020, que coordinem amb l’impuls del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat. El Cicle és un punt de trobada diàleg obert, de febrer a novembre de 2014 i d’abast territorial Catalunya. L’objectiu és definir l’estratègia d’innovació de Catalunya entre les administracions, les universitats i centres formatius, les empreses i la ciutadania per adaptar del nostre sistema productiu a la nova revolució industrial: la revolució digital.

Dit d’una altra manera: la reindustrialització només serà reeïxida si és capaç d’adaptar-se – d’alinear-se – amb la generació de coneixement útil i amb nova ocupació, tal com deia Antón Costas, president del Cercle d’Economia en un article recent. L’equació no és fàcil, però la intuïció és que passa per invertir en sectors competitius, internacionalitzats i emergents d’alt valor afegit capaços de ser tractors d’altres sectors i, sobretot, de generar noves vocacions, noves professions. I sembla clar que un d’aquests sectors clau és el de les TIC i el tecnològic, globalment.

Aquesta és la tesi de fons que fonamenta el nou posicionament de la Fundació CTecno: creiem que col·locar a l’agenda econòmica i mediàtica del país el sector – transversal, d’aplicació, d’innovació i recerca constant – tecnològic és posar en valor una de les locomotores de la sortida de la crisi i de construcció d’un nou model productiu per a Barcelona i Catalunya.

 

Jordi William Carnes

President de la Fundació CTecno.

(publicat a La Vanguardia, “Diners” el diumenge 20 d’abril de 2014)

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.