CENTRE DE CONEIXEMENT DEL CTECNO

El Centre de Coneixement del CTecno és un repositori que recull, engloba i preserva la producció intel·lectual en format digital fruit de l’activitat pròpia del CTecno així com de les empreses i professionals associats. La seva finalitat és contribuir a augmentar i desenvolupar el coneixement i el talent del sector tecnològic.

 

Accedir al centre de coneixement