debaTIC és un nou format d’acte que volem promoure entre els màxims directius de les empreses associades al CTecno. L’objectiu d’aquest nou format de trobada, de moment virtual, és tenir un espai de reflexió i debat conjunt entre les empreses associades per generar coneixement i opinió com a col·lectiu, sota el paraigua CTecno, sobre temes que creguem d’especial rellevància pel sector.