El sector tecnològic segueix en expansió, amb la captació i retenció de talent com a principal repte en un context d’acceleració de la digitalització del teixit productiu

Actualitat, Blog, Notícies

per Comunicació CTECNO / 16 juliol, 2018 / Sense comentaris
  • El 54,1% de les empreses que ofereixen serveis TIC han augmentat la seva facturació anual durant el 2017
  • El 35,9% de les empreses tecnològiques han augmentat el nombre de llocs de treball
  • La creació, captació i retenció de talent TIC i digital són elements clau per millorar la competitivitat de les empreses i del país
  • L’oferta tecnològica ha d’innovar i especialitzar-se per donar resposta a les necessitats i reptes dels diferents sectors de demanda cada cop més digitalitzats

El Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno, ha presentat avui les dades de la 10a edició del Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya, un estudi de referència de l’àmbit tecnològic i digital a Catalunya que mostra una fotografia exhaustiva del sector i del seu ecosistema a través d’enquestes a més de 1.000 empreses.

El sector TIC com a motor de l’economia catalana

L’ecosistema tecnològic català està format per 15.077 empreses, i continua immers en un context de creixement i amb unes expectatives molt positives de cara als propers anys. Durant el 2017, més de la meitat de les empreses que ofereixen serveis TIC (54,1%) han augmentat la seva facturació anual, de les quals un 31,9% amb un creixement superior al 2,5%. Pel que fa a les previsions per aquest any 2018, un 59,5% d’aquestes empreses projecten un escenari de facturació superior al del 2017. De fet, el 37,5% preveu un increment de facturació anual per sobre el 2,5%, una dada superior respecte els resultats de l’any anterior.

Pel que fa a l’ocupació, les dades també són positives, ja que un 35,9% de les empreses d’oferta tecnològica han augmentat el nombre de llocs de treball durant l’any 2017. L’ocupació total TIC a Catalunya és de 111.600 llocs de treball, dels quals 54.039 se situen a la ciutat de Barcelona. La previsió per l’any 2018 encara és més positiva, ja que un 53,8% de les empreses TIC preveu augmentar la seva contractació.

Tot i que les dades mostren percepcions més favorables sobre el clima de negoci que en les edicions anteriors, el Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2018 continua evidenciant la dificultat d’incorporar i retenir talent, així com la manca de cultura col·laborativa entre empreses del sector TIC.

La dificultat per crear, captar i retenir talent

La fuga de talent i la dificultat de captar-lo i retenir-lo és un element que les empreses reiteren com una de les seves principals preocupacions i alhora reptes per donar resposta en el futur. De fet, el 46% de les empreses TIC considera que aquesta fuga de talent afecta el sector tecnològic de manera intensa i preocupant. Aquesta dificultat s’explica tant pels sous poc competitius (68,1%) com per condicions laborals menys atractives que poden oferir en comparació a altres països (51,6%).

Tot i que cada vegada més empreses estan prenent mesures per frenar aquesta fuga de talent i retenir el seu personal, aquest fenomen continua sent un dels problemes més importants del sector.

Per fer-hi front cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix estratègic per millorar la competitivitat de les empreses i del país, posant especial focus en el talent femení.

Poca cultura col·laborativa

Aquest any només el 51,7% de les empreses afirma haver fet col·laboracions amb altres empreses del sector, una gran davallada tenint en compte que el 2016 hi havia un 77%. Tot i que les valoracions que es realitzen d’aquestes col·laboracions són positives i amb un grau de satisfacció de 7,56 punts sobre 10, el percentatge d’intenció de seguir-ne desenvolupant ha baixat significativament.

Aquesta baixada de col·laboracions, causada per la bona conjuntura econòmica, pot afectar negativament el dinamisme de l’ecosistema sectorial TIC a Catalunya.

La digitalització de la demanda

El Baròmetre també referma el valor estratègic de la tecnologia en el propi model de negoci, fet que aflora la necessitat d’aquestes empreses d’incorporar talent format en coneixements TIC en àrees de negoci de la companyia.

Les dades del baròmetre mostren que el 34,4% de les empreses de la demanda ja treballen amb un grau de digitalització avançat, un 11,4% superior respecte l’any anterior. Aquesta dada ve recolzada pel fet que el 13,5% de les empreses catalanes diuen tenir les TIC com a element clau del seu pla estratègic i un 30,8% com un element de suport a l’estratègia. Tot plegat explica que el 44,3% de les empreses de la demanda consideren les TIC com un element important. Això demostra com la tecnologia està més present a les empreses i té un impacte rellevant en la seva gestió.

Aquest procés de digitalització també implica més inversió en accions de formació i informació dels seus equips. Segons les dades, el 50% de les empreses ja fa algun tipus de formació en competències tecnològiques, principalment adreçada a tota l’estructura laboral (36,3%). Aquest procés de formació té els seus resultats i permet afirmar a dia d’avui que el 50% de les empreses consideren que els seus equips treballen de manera adaptada a l’era digital. Així doncs es tracta d’una millora considerable si es té en compte que l’any 2017 la xifra era un 39%.

A més a més, el procés de digitalització intern de la pròpia empresa de la demanda implica la necessitat de comptar amb un equip propi TIC. En aquest sentit, un 39,9% d’aquestes empreses ja disposen d’aquest personal dedicat exclusivament a tasques TIC i per altra banda un 15,8% manifesta voler incorporar aquest perfil en un futur pròxim. Finalment, el 73,1% d’aquestes empreses afirma no tenir dificultats a l’hora de trobar personal qualificat, cosa que contrasta de manera significativa amb la notable preocupació de les empreses tecnològiques per contractar i retenir aquest talent. Aquestes dades evidencien que les empreses de demanda compten amb un gran avantatge respecte les d’oferta: major capacitat per atraure i contractar persones amb coneixement tecnològic i digital.

Recomacions

Tenint en compte aquest context que ens mostra el baròmetre és necessari que tots els agents que conformen l’ecosistema TIC treballin conjuntament per multiplicar l’impacte dels beneficis que aporta la tecnologia a tota la societat.

Per això, també cal una oferta tecnològica innovadora i especialitzada, focalitzada en les necessitats, expectatives i reptes dels diferents sectors de demanda, per ajudar-les a que siguin empreses 100% digitals.

Per aconseguir aquests reptes també cal desenvolupar una estratègia de creació, captació i retenció de talent TIC i digital com a eix estratègic per millorar la competitivitat de les empreses i del país, posant especial focus en el talent femení.

 

Visualitza les fotografies de l’acte de presentació del baròmetre

Consulta el vídeo de resultats del baròmetre 2018

Consulta el vídeo del Telenotícies de TV3 del baròmetre 2018

Consulta el vídeo de l’acte del baròmetre 2018