El sector TIC, líder en creació d’empreses i ocupació de l’economia catalana

Blog

per Comunicació CTECNO / 17 juliol, 2017 / Sense comentaris
  • L’increment de l’ocupació el darrer any en el sector TIC resulta molt superior (+26%) al del conjunt de l’economia catalana (+3,2%)
  • L’estructura empresarial a Catalunya reflexa que el sector tecnològic català està format per 13.794 empreses, un 5,7% més que l’any 2015
  • La necessitat de formació en TIC als infants i l’escassa presència de la dona són els principals reptes del sector TIC
  • Comença a manifestar-se un escenari on les fronteres entre l’oferta i la demanda cada cop són més difuses.

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) ha presentat els resultats del Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017, una anàlisi qualitativa i quantitativa de la situació del sector TIC a Catalunya.

A través d’enquestes a gairebé mil empreses (part quantitativa de l’estudi) , i entrevistes a líders d’opinió i focus grups (part qualitativa de l’estudi) el sector el Cercle Tecnològic de Catalunya realitza, per novè any consecutiu, una anàlisi prospectiva de les tendències de futur i una proposta de recomanacions i full de ruta pels actors tecnològics catalans.

L’acte, realitzat a l’auditori de l’edifici Imagina – Mediapro, va comptar amb la participació de l’Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello, primer tinent d’alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. Jordi Puigneró, secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Jordi William Carnes, president del CTecno. L’esdeveniment va reunir gairebé 300 assistents.

L’Il·lm. Sr. Pisarello va afirmar que “el fenomen de la digitalització de l’economia és una realitat” i per aquest motiu, s’ha de repensar l’empresa TIC, ja que ara totes les empreses ho són en part. A més a més, va remarcar la importància de l’ecosistema tecnològic de Barcelona, així com la captació i retenció del talent.

Per la seva banda, Jordi Puigneró va començar la seva intervenció afirmant que “tot allò que no es pot mesurar no es pot avaluar i allò que no es pot avaluar, no es pot millorar”. Gràcies a eines com el Baròmetre i l’Observatori TIC existeixen eines per mesurar l’estat del sector TIC català i poder-lo millorar. El secretari de Telecomunicacions va remarcar l’espectacular augment de l’ocupació en el sector TIC (+ 26%) i va reiterar la necessitat de nou talent.

Per la seva banda, Jordi William Carnes, president del CTecno, va destacar els principals reptes als que s’enfronta el sector TIC: la manca de professionals qualificats en un entorn en constant creixement i la necessària aposta per la formació en competències transversals des de les aules.

L’acte va prosseguir amb la intervenció del Dr. Jordi Monés, comissionat del Barça Innovation Hub, qui va apropar al públic a la fusió de la tecnologia i de l’esport per tal d’aconseguir uns resultats excel·lents. El club genera coneixement a través de la recerca mèdica i del sistema de joc (“després de cada partit tenim 125 dades de cada jugador: es necessita tecnologia per processar la tecnologia”).  El Barça Innovation Hub treballa perquè el Barça d’aquí a deu anys sigui un referent en futbol però també en tecnologia.

A continuació, es va dur a terme una taula rodona amb Therese Jamaa, General Manager a GSMA; Manel Sanromà, CEO Consorci AOC (Administració Oberta de Catalunya) i Miquel-Àngel Garcia, director general regional del sud d’Europa a Olympus. Jamaa va afirmar que “la tecnologia per la tecnologia no té sentit si no millora la nostra vida” i va remarcar que per atreure talent a les TIC cal invertir en formació des de petits. En relació a l’escassa presència femenina en el sector, Sanromà va apostar per la discriminació positiva i, per la seva banda, Garcia va explicar que “els perfils tecnològics s’han d’obrir” perquè les empreses cada cop incorporen més experts en tecnologia.

ELS RESULTATS

El sector TIC com a motor de l’economia catalana

L’ecosistema tecnològic català està format per 13.794 empreses, el 2,3% del nombre total d’empreses a Catalunya. En el darrer any el nombre d’empreses tecnològiques s’ha incrementat en un  5’7% respecte l’any 2015, amb la incorporació de 738 noves firmes. Aquest increment no ha estat generalitzat a tots els sectors, i contrasta amb el que passa a d’altres sectors com per exemple les empreses dedicades a activitats industrials on disminueix el nombre d’empreses.

En relació a l’ocupació, la població ocupada en el sector TIC és de 103.300 persones, assolint el màxim històric d’ocupació en el sector. Aquesta dada representa el 3,2% del total de l’ocupació i suposa un creixement del 26,3% respecte del quart trimestre de 2015 (21.500 més). A Espanya, el sector tecnològic va créixer un 4,3% en el darrer any.

Tot i que el grau d’immersió tecnològica de les empreses va avançant, el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017 remarca que la falta de vocació tecnològica entre els joves és generalitzada i que la disponibilitat de professionals especialitzats és reduïda.

La tecnologia, cada vegada més present en el nucli de totes les empreses

El Baròmetre reconeix la transversalitat de les TIC en el conjunt de l’economia i la necessitat i voluntat de digitalització dels processos de negoci.

Així, es comença a manifestar un escenari on la frontera entre la oferta i la demanda es troba desdibuixada: les empreses treballen cada vegada més com a empreses tecnològiques i, amb la seva aportació de valor cap a una societat intensament digitalitzada, podria ser difícil distingir què és una empresa tecnològica i què no ho és. Amb la transformació digital, la cadena de valor estarà més vinculada al negoci de cada empresa. L’oferta haurà d’aportar coneixement i valor a la demanda per poder continuar creixent.

A més a més, el Baròmetre es fa ressò dels principals obstacles al sector tecnològic català: la manca de demanda innovadora i de finançament privat.

La necessitat de formació, la generació de talent i el paper de la dona

Tot i que el sector TIC ha estat un dels sectors amb més creixement de negoci i ocupació (+26,3%), el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2017 detecta una escassetat de professionals formats en aquest àmbit, fet que s’acusa en la necessitat d’integrar aquests professionals en tot el teixit empresarial.

Donada aquesta manca de vocacions TIC, el Baròmetre fa especial èmfasi en la necessitat de crear programes per atraure els infants a les TIC, donant resposta des de la base, i la necessitat de formar als estudiants universitaris i de formació professional en competències transversals.

A més a més. el darrer Baròmetre Tecnològic torna a remarcar que la  presència de la dona en les TIC encara és un deute pendent. Tot i que la diferència entre homes i dones es va reduint cada any, actualment les empreses catalanes compten amb una plantilla formada per un 69% d’homes i un 31% de dones.

Si bé les empreses tecnològiques manifesten que cada cop contracten més dones (1 de cada 4 empreses afirma que cada cop contracten més dones), aquestes ocupen majoritàriament posicions no directament relacionades amb les àrees operatives de sistemes, si no amb els departaments de finances, administració i màrqueting.

Com en les edicions anteriors, les empreses segueixen percebent la fuga de talent, problema que combaten amb plans de retenció i potenciació, on destaquen la flexibilització i virtualització dels llocs de treball. Mentre que les empreses han d’augmentar salaris per retenir els professionals, el mercat pateix una constricció en preus, el que fa reduir els marges d’explotació de les empreses tecnològiques.

Visió de futur

El tractament de les dades, la ciberseguretat, la realitat augmentada i l’Internet de les coses són les tecnologies amb majors perspectives de creixement segons el Baròmetre, tendències transversals a tots els sectors i una necessitat per tal d’assolir la transformació dels models operatius i de negoci de les organitzacions.

Finalment, el Baròmetre també recomana aprofitar l’oportunitat que aporta Barcelona, com a ciutat referent en projecció internacional i capital mundial del mòbil, per generar una major exposició de l’ecosistema TIC català cap a l’exterior.

CONSULTA LES FOTOGRAFIES DE L’ACTE DE PRESENTACIÓ DEL BARÒMETRE

CONSULTA LA 9a ED. DE L’ESTUDI

VISUALITZA EL VÍDEO DELS RESULTATS DE L’ESTUDI

VISUALITZA EL VÍDEO DE L’ACTE DE LA PRESENTACIÓ

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.