Fortinet s’incorpora com a empresa sòcia

Més informació aquí.

4maig