Trobada telemàtica entre els representants de les empreses sòcies i l’Il·lm. Sr. Jaume Collboni, 1r Tinent d’Alcaldia Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda

1oct.