IMPALA s’incorpora com a empresa sòcia del CTecno

Actualitat, Notícies

per Comunicació CTECNO / 29 juny, 2020 / Sense comentaris

IMPALA Network Solutions i la Fundació Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) han signat un acord de col·laboració perquè la companyia tecnològica s’incorpori com a empresa sòcia del CTecno, una fundació privada sense ànim de lucre oberta a les persones, les empreses i els professionals de les TIC que té per objectius ser punt de trobada del sector, veu referent per crear opinió i generar debat, i dinamitzador d’iniciatives d’interès per l’ecosistema tecnològic i digital.

El conveni, signat pel Francesc Bert, responsable d’empreses del CTecno, i Oscar Andreu, Director General d’IMPALA, estableix el marc de col·laboració per a aquells projectes d’interès comú en l’àmbit de la Societat de la Informació a Catalunya que es promouen des de la fundació CTecno.

A través d’aquest acord, les dues entitats busquen unir forces per promoure la Societat de la Informació i del Coneixement a través de la col·laboració directa en l’organització d’esdeveniments, reunions, trobades de networking i la generació i difusió de coneixement, entre altres aspectes.

La missió d’IMPALA és aconseguir la total satisfacció dels seus clients aportant les millors solucions i serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació. Són proveïdor de solucions de Xarxes Corporatives, DataCenter, CiberSeguretat, Col·laboració, Infraestructures i Serveis Gestionats.

Per al CTecno, la incorporació d’IMPALA dins del seu ecosistema d’empreses representa una suma de valor empresarial i social per dur endavant la seva missió i objectius estratègics.

Amb aquesta incorporació, les empreses del sector tecnològic que formen part del consell d’empreses del CTecno passen a ser 32.

 

Sobre IMPALA

Són proveïdor de solucions de Xarxes Corporatives, DataCenter, CiberSeguretat, Col·laboració, Infraestructures i Serveis Gestionats.

Els seus valors:

  • Experiència: Companyia fundada l’any 1994.
  • Certificació tècnica: Avalada per les màximes certificacions i especialitzacions tècniques.
  • Aliances: Amb fabricants líders del sector.
  • Centres de Gestió 24×7: Barcelona i Madrid.
  • Qualitat certificada ISO: Compromís amb la qualitat, el medi ambient i la responsabilitat social corporativa.
  • Què opinen d’ells?: Professionalitat, compromís, flexibilitat, confiança, treball en equip, empatia, tracte proper.
  • Clients satisfets i creixement continu: Altes taxes de renovació de contractes i retenció de clients.

Valors com la confiança, el compromís, l’honestedat, el respecte mutu i el reconeixement regeixen la seva missió empresarial: aconseguir la total satisfacció dels seus clients aportant les millors solucions i serveis en l’àmbit de les tecnologies de la informació.

Crear un ambient de treball que afavoreixi el desenvolupament professional de les persones que integren IMPALA és un altre dels objectius primordials de la seva política de Gestió de Persones.

 

Sobre el CTecno

El Cercle Tecnològic de Catalunya és una fundació que uneix empreses i professionals del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i que té com a eixos els següents:

Eixos:

  • Punt de trobada: Punt de trobada i de debat, obert a tot l’ecosistema tecnològic i digital
  • Veu referent: Opinar i marcar posició respecte els principals temes i actualitat que afectin al sector. El baròmetre com a eina troncal per marcar posicionament
  • Dinamitzador d’iniciatives: Liderar i/o donar suport a iniciatives i projectes que ofereixen oportunitats de millora als professionals i empreses del sector

Creada el 2008, la Fundació CTecno promou entorns de networking entre les empreses sòcies i empreses externes, i entre les empreses sòcies i l’administració, a través de l’organització de diversos actes (públics i privats), així com reunions exclusives o la creació de espais de treball i reflexió, la redacció i publicació de diversos estudis sobre el sector o la difusió de les seves corporacions a l’àmbit nacional i internacional.