CANAL PERMANENT DE RECOLLIDA D’ÍTEMS INFORMÀTICS

Què fem?

Amb l’objectiu de donar una nova vida als ordinadors i portàtils d’empreses, recollim els ítems informàtics que tinguin unes mínimes especificacions, per preparar-los per a la reutilització a ONG de Catalunya. El Cercle Tecnològic de Catalunya es  suma així a l’economia circular, un nou paradigma de consum on tot residu esdevé recurs a través de la generació de llocs de feina.

En col·laboració amb el portal d’intercanvi d’excedents, www.donalo.org, projecte desenvolupat pel nostre partner Fundació real dreams, ens sumem a la iniciativa eReuse.org, una comunitat diversa que té la missió d’evitar el reciclatge prematur de dispositius digitals a través de la seva recollida, reparació, preparació i canalització a entitats sense ànim de lucre.

Les entitats que participen a eReuse cooperen per desenvolupar, mantenir i compartir un conjunt d’eines tecnològiques, mètodes i dades organitzades com un procomú. Aquests recursos permeten crear circuits per captar dispositius de donants i assegurar-ne la cadena de custòdia fins al reciclatge, així com comunicar l’impacte social, econòmic i ambiental que genera la reutilització.

La idea de crear un canal permanent al CTecno de recollida d’ítems informàtics surt de l’èxit que va tenir la campanya de recollida d’ordinadors a 20 empreses de Catalunya que es va fer al novembre del 2017 i que ha estat nominada com a finalista al Premi Europeu de Prevenció de Residus.

Per què ho fem?

Segons l’informe Global e-waste monitor 2017 del programa Ciclos Sostenibles de la Universitat de les Nacions Unides (UNU), l’anomenada e-waste va ser el 2016 de 44,7 milions de tones al 2016, un 8% superior al 2014, i una quantitat equivalent a 4 mil 500 torres Eiffel. Aquest creixement exponencial de la xatarra electrònica prové, en molt casos, de productes manufacturats en base a la explotació de recursos no renovables, de l’assemblatge a països en condicions no dignes i d’un sobreconsum que ens porta a seguir el sistema lineal de “comprar, utilitzar i llançar”.

Des del CTecno apostem per aplicar bé la regla de les 3R i per a la reutilització, ja que el reciclatge sense reutilització, segons estudis recents, només reduiria la nostra petjada de carboni un 1,6%. Per tant, considerem que el reciclatge segueix sent part d’un sistema lineal de consum que no dona resposta als problemes ambientals i socials que tenim.

Com ho fem?

Si comptes amb dispositius electrònics (torres, portàtils, pantalles, teclats o ratolins) pots posar-te en contacte amb nosaltres si omples aquest formulari:

 

Vull donar ítems informàtics

 

Nota: característiques mínimes que han de tenir els PC:

 • Edat màxima: 6 anys
 • Microprocessador: CoreDuo o Intel3 com a mínim
 • Memòria RAM: 2 o 4 GB
 • Senyalar si hi ha targeta de xarxa, targeta gràfica i fonts d’alimentació.

Informació al formulari:

 • Nom de l’empresa
 • Telèfon de contacte
 • Ubicació dels dispositius
 • Descripció dels ítems a donar (quantitat, marca i model)

*Si la teva empresa encara no ha amortitzat els ordinadors, podem fer-te una desgravació fiscal.

Una vegada rebem les vostres dades, el nostre partner donalo.org valorarà les possibilitats de reutilització i, en cas positiu, us vindrà a cercar els dispositius. Per formalitzar la donació, es firma un conveni amb el donant en el qual queden estipulades totes les nostres obligacions: transparència sobre les ONG receptores, preus que han abonat (en tot cas, preus orientats a costos i extrets de l’algoritme desenvolupat) i dades referents al reparador, ubicacions dels ítems i certificat de reciclatge final.

Què aconseguim?

Un dispositiu digital que es repara, millora en prestacions o es canalitza a d’altres usuaris amb traçabilitat fins al seu reciclatge aporta tot un seguit de beneficis:

 • Prevenció de residus
 • Menys pressió sobre els recursos naturals
 • Creació d’economia local: 40 ordinadors restaurats i distribuïts al mes ens permeten crear un lloc de feina
 • Foment de la inclusió digital, ja que els dispositius es distribueixen a les ONG a un preu protegit que, en tot cas, respon als costos de circularitat.
Llegeix aquest article per saber més sobre la importància de reciclar ítems electrònics.

#esTICenllaçat també pensa en verd

Durant la Semana Europea de Prevenció de Residus, #esTICenllaçat va unir les seves forces a la nostra plataforma d’economia circular donalo.org, eReuseLa Nau per organitzar del 13 al 27 de novembre una campanya de recollida d’ordinadors entre empreses catalanes per restaurar-los i recircular-los entre entitats sense ànim de lucre. Es va aconseguir habilitar banyeres de recollida de material en 20 institucions, entre elles l’Agència d’Habitatge de Catalunya, la Xarxa de Biblioteques de Barcelona, Netmind, Nae o Unilever.

En total es van recollir 2.339,52 kg de material informàtic (uns 79 PC i 25 ordinadors portàtils) que es van transportar al taller de donalo.org per a ser restaurats. Les eines d’eReuse ens van permetre traçar tot el material a nivell de component amb la finalitat d’assegurar la cadena de custodia i el correcte reciclatge al final de la seva vida útil.

Aquesta acció ha estat escollida per l’Agència de Residus de Catalunya com a candidata catalana en la categoria empresa al Premio Europeo de Prevención de Residuos.