La comunicació, la planificació i la capacitat d’innovar, cada vegada més importants en les empreses TIC

Blog

per Comunicació CTECNO / 23 juliol, 2018 / Sense comentaris

L’estudi compara la situació actual amb la que hi havia el 2008, just abans de l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), conegut com a Pla Bolonya.

L’Associació de professionals TIC de Catalunya ha fet pública una enquesta que ha realitzat amb la col·laboració de la professora del Departament d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Ariadna Llorens i que permet conèixer les necessitats formatives i competencials dels professionals de les TIC.

L’enquesta s’ha adreçat a 1.500 enginyers d’audiovisuals-multimèdia, electrònica, informàtica i telecomunicacions, i permet compara l’estat actual del sector amb el que hi havia fa 10 anys, just abans de l’aplicació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), conegut com a Pla Bolonya.

En aquest sentit, les dades recollides mostren que els resultats han estat similars aquest 2018 i els que es van recollir el 2008. Així, les dades mostren que les competències transversals més importants continuen sent la capacitat de treballar en equip, de comunicar, de ser resolutiu i de planificar.

Per altra banda, també es pot veure que mentre que ser innovador i creatiu han guanyat importància, el compromís amb l’empresa i l’orientació al client han quedat relegades entre les preferències dels professionals. Així doncs, s’explica que aquestes dues competències siguin les menys treballades durant la formació universitària.

Malgrat això, l’enquesta ha detectat que ni els recent graduats ni els enginyers amb més de 10 anys d’experiències destaquen per ser innovadors i emprenedors, fet que mostra que la introducció de l’EEES no ha solucionat aquesta problemàtica.

Cal destacar que una de les grans diferències entre l’enquesta del 2008 i l’actual és, precisament, la necessitat de tenir coneixements empresarial, mentre que el màrqueting i les tècniques comercials han estat relegades en importància.

Per altra banda, una altra de les novetats és el gran nombre d’enquestats que destaquen la seguretat i l’anàlisi de dades quan se’ls demana quin són els punts més importants de la seva formació.

Finalment, el document assegura que el 86% dels professionals TIC creuen que es necessari que els itineraris universitaris incorporin assignatures obligatòries d’ètica professional i deontologia. A més, gairebé totes les respostes veuen amb bons ulls que les associacions professionals tinguin influència sobre les universitats a l’hora de dissenyar els programes formatius.

Per altra banda, la meitat dels professionals consultats asseguren que les seves empreses no tenen com a objectiu prioritari la paritat entre homes i dones.

 

Redacció: SmartCatalonia

Publicat: 23 de juliol del 2018 [font]