“Les ciutats competiran amb les tres T: Tecnologia, Talent i Tolerància”. La necessitat de les Smart Cities a debat a la Jornada d’Innovació TIC a Girona

Actualitat, Blog, Jornades d'innovació

per Comunicació CTECNO / 24 gener, 2019 / Sense comentaris

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) va organitzar el passat 23 de gener la Jornada d’Innovació TIC en Smart Cities a Girona. L’esdeveniment, amb la col·laboració del Clúster Digital, i que compta amb el suport d’ACCIÓ, neix amb la voluntat de debatre sobre les Smart Cities, especialment en temes d’urbanisme, mobilitat, medi ambient i ciutats inclusives.

L’acte va comptar amb la benvinguda institucional per part del Sr. Josep Pujols, regidor d’Educació i Espots de l’Ajuntament de Girona, qui va explicar el concepte de “quarta revolució industrial” i com s’impulsen les noves tecnologies des de l’Ajuntament, començant per les escoles. En segon lloc Jordi William Carnes, president del CTecno, va afirmar que “el debat de les tecnologies no és només un tema de Barcelona, sinó que és un debat de territori, de Catalunya i d’Europa” ja que les tecnologies han entrat per quedar-se. “La importància de les smart cities està en com avançar cap a ciutats més sostenibles, més intel·ligents, cap a la creació i progrés de nous serveis amb valor afegit, mitjançant solucions tecnològiques, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les persones que les habiten, treballen i/o visiten”, va afegir Carnes. Finalment, Joan Puaté, Clúster Manager del Clúster Digital, va explicar que Girona aposta des de fa anys per les smart cities i és la primera ciutat en oferir un màster en aquest sector.

A continuació, Ugo Valentí, director de l’Smart City Expo World Congress, va presentar la seva conferència titulada: “Per què necessitem Smart Cities?”. “En 40 anys s’hauran construït tantes ciutats com s’han construït durant tota la humanitat”, va indicar Valentí.  Per aquest motiu, aposta per la necessitat de seguir creant smart cities per fer fron a  problemes socials i mediambientals, com el canvi climàtic o l’envelliment de la població. “Hem de crear ciutats intel·ligents per poder viure en ciutats en què hi hagi serveis urbans més eficients i des de l’Smart City Expo intentem que aquests nuclis urbans siguin espais on la gent hi pugui viure”, va dir Valentí. “No existeixen les ciutats perfectes, les smart cities només tenen sentit si posem al ciutadà al centre i el deixem participar en la configuració”.

La jornada va seguir amb dues taules rodones: “Mobilitat i urbanisme” i “Sostenibilitat i ciutats inclusives”. La primera va ser moderada per Josep Lluís de la Rosa, director del Màster “Smart Cities” de la Universitat de Girona, i hi van participar quatre ponents més. David Comas, Conseller Delegat de Nexus Geographics, va explicar que la geolocalització és present a tot arreu i que “el mapa és una eina per integrar dades que ens permet lligar el volum d’informació de les ciutats”. José Antonio Ondiviela, Government / Local & Regional – SmartCities Solutions Director a Microsoft, va afirmar que “les nostres ciutats tenen ara mateix molts reptes per endavant: veurem un renaixement de les humanitats i els llocs de treball nous seran creatius”. I va acabar afirmant: “Comença l’era de les ciutats, i aquestes competiran amb les tres T: Tecnologia, Talent i Tolerancia”.

Jordi Xirgo, cap de la Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial i Smart Cities de l’Ajuntament de Girona, va aportar el seu punt de vista des de l’administració pública. Va explicar que “la col·laboració público-privada és essencial per avançar de forma estable en el projecte de les smart cities” i va assegurar que el valor de les dades és molt important i que són un element fonamental alhora de crear smart cities. Eduard Ayach, president de CETCAT i  vicepresident d’ASETRANS, va contribuir al debat posant de relleu que la distribució urbana de mercaderies s’ha de considerar un servei públic per a les persones i que cal aprofitar les noves tecnologies per fer-ho eficient i menys contaminant. Segons Ayach, si apliquéssim les TIC a la distribució a les ciutats, “segurament no entrarien tants vehicles privats i hi hauria una millor reorganització dels aparcaments”. “Si li donem més valor a la distribució, reduïm els accidents, la contaminació i el nombre de vehicles que hi ha a la ciutat i, per tant, necessitem eines que facilitin la distribució.”

D’altra banda, la segona taula rodona sobre sostenibilitat i ciutats inclusives també va ser moderada per Josep Lluís de la Rosa. Josep Maria Solé, director de Support Fundació Tutelar Girona, va explicar que en l’àmbit de la salut es gestiona un volum de dades molt important. “L’aposta per una reforma dels serveis socials cap a la personalització i adaptabilitat requereix de solucions tecnològiques que encara no existeixen”, va afirmar Solé. Jordi Pietx, gerent d’Ecoembes a Catalunya, Comunitat Valenciana i les Illes Balears, va explicar que “per Ecoembes parlar d’Smart Cities significa parlar d’economia circular” i va presentar TheCircularLab, el primer centre d’innovació sobre economia circular que impulsa les millors línies d’innovació en l’àmbit dels envasos i el seu reciclatge. El seu objectiu és que la gestió de residus passi a ser una gestió de recursos. Rafael Barnola, director general d’EtraBonal, va presentar el projecte MaaR (Mobility as a Right), un projecte centrat en les persones i en el seu dret a la mobilitat. “Les ciutats s’han d’adaptar a les necessitats de cada persona, perquè una única solució tecnològica no és vàlida per a tothom”. Jaume Palou, fundador de l’empresa Tecnicas Biomedicas para la Salud TBIOM, va presentar Airmony, un producte per tractar l’apnea del son. “El producte reté les dades del pacient i les envia al metge i té les tres característiques per tal que sigui smart: petit, portàtil i connectat”. Narcís Bartina cap de l’àrea de Gestió Energètica de DSET, va explicar que són una empresa TIC que actua majoritàriament al sector de la indústria i al terciari i es dediquen a l’enviament i al tractament de dades i IOT.

El president del CTecno, Jordi William Carnes va concloure la jornada i va agrair tots els ponents la seva participació i, l’Il·lma. Sra. Maria Àngels Planas, vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona, va explicar que “necessitem més eficiència energètica i més mobilitat, i tot això succeeix amb el suport de les TIC”. “El repte que tenim des de l’Administració és agilitzar els processos per anar a l’hora amb la tecnologia que avança tan ràpid”, va finalitzar.

 

Visualitza les fotografies aquí
Recupera la sessió completa aquí

Presentacions:
- Ugo Valentí (Smart City Expo World Congress)
- David Comas (Nexus Geographics)
- José Antonio Ondiviela (Microsoft)
- Jordi Xirgo (UMAT i Ajuntament de Girona)
- Jordi Pietx (Ecoembes)
- Rafael Barnola (EtraBonal)
- Jaume Palou (TBIOM)
- Narcís Bartina (DSET)