Presentació de la Taula de Talent Digital de Catalunya

Notícies

per Comunicació CTECNO / 23 novembre, 2017 / Sense comentaris

El passat 23 de novembre el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) va presentar el projecte de la Taula de Talent Digital de Catalunya. Per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, el CTecno està impulsant la creació de la Taula de Talent Digital, un grup de treball format per empreses del sector tecnològic amb l’objectiu d’atreure el talent cap a l’àmbit digital i d’impulsar les vocacions tecnològiques entre els estudiants de Catalunya.

L’acte va començar amb la benvinguda de Daniel Marco, Director de l’estratègia SmartCat de la Generalitat de Catalunya i Joan Ramon Barrera, vicepresident del CTecno. Per la seva part Dani Marco va destacar que la manca de talent és un problema que les empreses TIC fan evident, i que així ho constanten estudis del sector, com el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya. Per altra banda, Joan Ramon Barrera va afirmar el compromís del CTecno a liderar aquest projecte dins la seva àrea de coneixement i talent. A continuació, Francesc Rambla (Pla SmartCat – Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital) va presentar la proposta del pla STEMcat de la Generalitat de Catalunya. El projecte de la Taula s’emmarca en el context del STEMcat i del Digital Skills and Job Coalition. Seguidament, Toni Sànchez, coordinador de la Taula de Talent Digital per part del CTecno, va presentar els objectius, road map i fases del projecte Taula de Talent Digital. El projecte està inciat ja amb la recollida d’informació i aviat donarà pas al mapeig d’iniciatives ja existents en la promoció del talent TIC. Posteriorment el CTecno constituirà la Taula de Treball, un grup format per empreses, administració i entitats educatives en què es posaren en común les experiències i iniciatives.

Durant l’acte, al qual hi van assistir un total de 32 representants d’empreses TIC, determinades empreses sòcies del CTecno que van acudir a la sessió, com Nexica i Oracle, van poder explicar les iniciatives que estan portant a terme per impulsar les vocacions tecnològiques i digitals. Per acabar, es va obrir el torn de paraules i es va iniciar el debat sobre quina seria la millor manera per incentivar als estudiants a estudiar carreres tecnològiques.


Vull donar ítems informàtics


La propera acció del projecte és crear un grup de treball per canalitzar iniciatives i propostes. Totes les empreses TIC i digitals que vulguin participar en aquest Grup de Treball us podeu inscriu-re aquí i us mantindrem informats dels passos següents.

Pots consultar aquí la presentació del projecte Taula del Talent Digital.

Pots consultar aquí la presentació provisional sobre el pla STEMcat.