Equip

L’estructura organitzativa i corporativa interna de la Fundació és la següent: