Fundació: Organigrama

La Fundació privada Cercle Tecnològic de Catalunya uneix empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació amb la voluntat d’impulsar i facilitar les oportunitats de negoci i el creixement econòmic dels seus socis empresa actuant en col·laboració amb altres organitzacions publiques i privades, la societat civil, les universitats, els centres de formació i recerca i el sector públic a nivell local i internacional.

Creada el 2008, la Fundació CTecno promou entorns de networking i partenariat entre les empreses sòcies, entre empreses sòcies i empreses externes, i entre les empreses sòcies i l’administració, a través de l’organització de diversos actes (públics i privats), així com reunions exclusives o la creació d’espais de treball i reflexió, la redacció i publicació de diversos estudis sobre el sector o la difusió de les seves corporacions a l’àmbit nacional i internacional.

En funció de l’aportació que les empreses realitzen, es diferencien en tres categories:

  • Sòcies d’honor
  • Sòcies protectores
  • Sòcies.

El ventall de productes i serveis (actes, jornades trobades bilaterals, processos d’internacionalització, accions de networking i de loobying ad hoc, accés als estudis, etc.) als quals les empreses sòcies tenen accés varia en funció d’aquestes categories.

La Fundació està organitzada en una Presidència, actualment exercida pel Sr. Jordi W. Carnes i una Direcció Executiva. Aquest òrgan comprèn, per una banda, la gestió executiva i operativa de la Fundació (Secretaria, Gerència, Tresoreroa i Servei Jurídic) i, per l’altra, els Consells següents:

  • Consell d’Empreses: òrgan que reuneix els socis empresa sota la presidència del Sr. René Clusa.
  • Consell Professional: òrgan que reuneix els professionals del sector associats individualment al CTecno sota la presidència del Sr. Joan Ramon Barrera.
  • Consell Científic: òrgan que gestiona l’activitat de Think Tank i d’estudis de l’entitat i que presideix el Sr. Josep M. Piqué.
  • Consell de Noves Iniciatives: òrgan que impulsa iniciatives digitals TIC i Tech presidit pel Sr. Jordi Griful.

Per formar part del CTecno, les empreses poden associar-se a clicant AQUÍ.