Què és la Taula de Talent Digital?

El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), per encàrrec de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, està impulsant la creació de la Taula de Talent Digital de Catalunya. Un grup de treball format per empreses del sector tecnològic amb l’objectiu d’atreure el talent cap a l’àmbit digital i d’impulsar les vocacions tecnològiques entre els estudiants de Catalunya.

En el marc d’aquesta taula es volen plantejar un seguit d’accions per identificar, analitzar, promoure i difondre les iniciatives sorgides des del món de l’empresa per impulsar les vocacions tecnològiques i digitals. Així doncs, la Taula de Talent Digital, liderada pel CTecno, és l’espai de debat sobre vocacions i talent entre les empreses de l’oferta i l’administració pública.

Quins són els objectius fonamentals del projecte?

  • Identificar i mapejar el conjunt d’iniciatives existents a Catalunya a favor del foment de les vocacions tecnològiques entre els joves i de formació i capacitació de personal en competències digitals
  • Identificar els actors claus –sobretot empresa d’oferta- que juguen un paper a favor del foment de les vocacions tecnològiques
  • Crear un grup de treball encarregat de:

_  Analitzar les iniciatives existents

_  Identificar les iniciatives amb major impacte (“iniciatives estrella”)

_ Analitzar una possible extrapolació i desenvolupament a un col·lectiu més gran    _  Proposar noves mesures que complementin les existents

_  Alinear el sector demanda cap a les “iniciatives estrella”

_  Generar un espai de debat entre empreses de l’oferta sobre vocacions i talent

  • Desenvolupar un projecte d’implementació de les “iniciatives estrella” que el grup de treball hagi identificat

Consulta aquí la presentació del projecte que es va presentar el passat 23 de novembre del 2017.

Consulta aquí la presentació provisional del Pla STEMcat.

El passat 23 de novembre es va fer un acte en què es va presentar el projecte. 
Consulta aquí l'article sobre l'esdeveniment.

La Taula de Talent Digital de Catalunya és un projecte del CTecno sota la supervisió de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

_logo_v3                         logo_gene_secretaria_teleco